Lauttasaaren yhteiskoulu ja Kansainvälisen liiketoiminnan lukio

Opinto-opas 2024-25

Yhteystiedot

Toimisto

Pin

Isokaari 19

00200 Helsinki

Cellphone Icon

tel:0409401018

Message Glyph Icon

toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Rehtorit

Rehtori Jouni Rasa

tel:+358503549770


Vararehtori Tarja Holthoer

tel:+358 40 9401766


Apulaisrehtori Risto Ikonen

tel:+3584577324037


etunimi.sukunimi@lykki.fi

Lykin sosiaalinen media

Simple Facebook Icon
Simple Twitter Icon
Simple Instagram Icon
Video Player icon

Tärkeät päivämäärät

Alla olevasta linkistä pääset katsomaan lukuvuoden työ- ja loma-ajat, arviointiviikot ja uusintapäivät. Ajankohtaiset tapahtumat ja aikataulujen mahdolliset muutokset ovat koulumme kotisivulla www.lykki.fi


Päiväjärjestys

Lykissä oppitunnin pituus on 75 minuuttia. Linkin takana olevasta tiedotteesta näet päiväjärjestyksen sekä lounastauon.


Tiedotteessa on myös aamiaisen, välipalan ja iltapäiväruoan tarjoiluajat. Hinnasto näille löytyy Wilmasta heti lukuvuoden alkettua.


Opintotarjotin ja tuntikiertokaavio

Opintotarjottimeen on merkitty kaikki lukuvuoden opintojaksot ja niiden opetusryhmät. Se koostuu palkeista, jotka ovat tarjottimella allekkain. Samalla palkilla olevien opintojaksojen oppitunnit ovat keskenään samaan aikaan, joten opiskelija voi valita yhdeltä palkilta vain yhden opintojakson.


Jos opiskelija joutuu kuitenkin valitsemaan kaksi opintojaksoa samalta palkilta (syynä se, ettei niitä ole tarjolla muualla), tulee opiskelijan neuvotella asiasta opinto-ohjaajan ja opettajan kanssa. Tällaisessa tapauksessa joutuu tenttimään jommankumman opintojaksoista (kts. kohta Tenttiminen).


Linkin takana on opintotarjottimen tilanne 1.8.2024. Se kuitenkin muuttuu hieman valinnoista riippuen, joten ajantasaisen opintotarjottimen löydät aina oman Wilmasi kohdasta Kurssitarjotin.

Tietokoneet ja käyttäjätunnukset

Opiskelija saa Lykistä käyttöönsä henkilökohtaisen kannettavan tietokoneen. Kone on opiskelijan käytössä koko opiskeluajan. Ne jaetaan lukuvuoden alkaessa ensimmäisten koulupäivien aikana.


Opiskelijat saavat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat sähköpostiin ja Wilmajärjestelmään.


Koneita ja sähköpostin tunnuksia hallinnoi IT-tuki:

Lauri Takala

tel. 04577324475

lauri.takala@lauttasaarenyhteiskoulu.fi


Wilma-tunnuksia koskevissa asioissa ole yhteydessä apulaisrehtori Risto Ikoseen.


Koulussa toimii langaton verkko. Langattoman verkon tunnukset ovat merkattu useaan kohtaan koulun aulan seinillä.


Säilytyslokerot

Jokainen opiskelija vastaa omasta omaisuudestaan, ja jokaisen on mahdollista saada käyttöönsä säilytyslokero. Lokeron voi vuokrata omaan käyttöönsä ryhmänohjaajalta. Lukuvuosivuokra lokerosta on 5€.

Lukion tilat

Lukiolaisille on oma oleskelualue aulatilan kellarikerroksessa. Abeille on koulun aulassa abialue ja hiljaisen työskentelyn tila Juliussalin aulassa. Oleskelu muutoinkin koulun kaikissa tiloissa on sallittua.


Kannathan oman vastuusi tilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Koulun tiloissa pitää jokaisella opiskelijalla olla mukavaa viettää hyppytunteja, syödä välipalaa ja levätä.


Koululla on opiskelijoiden punttisali, jonka turvallisesta käytöstä voi sopia liikunnanopettajien kanssa. Pihalla voi pelata koripalloa ja pöytätennistä. Mailat ja pallot saa lainaan kouluisänniltä.

Opiskelijakunta ja Tutorit

Opiskelijakunta

Lykin opiskelijakunta on koulun aktiivinen toimija. Opiskelijakunta osallistuu koulun kehittämiseen, tapaa rehtorit rehtorikahveilla ja järjestää monenlaista lukion toimintaa. Opiskelijakunnan hallitus valitaan vuosittain yleiskokouksessa alkusyksystä.


Ohjaavina opettajina toimivat KVL:n monitaiturit Tiia-Jessica Supi ja Simo Karvinen.

Tutorit

Tutorit ovat toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita, joiden tehtävänä on auttaa ja tukea uusia opiskelijoita lukioon orientoitumisessa ja tehdä Lykin arkea uusille opiskelijoille tutuksi. Tutorit neuvovat erilaisissa asioissa ja järjestävät mm. ro-ryhmien ryhmäytystä.


Ohjaavina opettajina toimivat lukion opot Ville-Pekka Eerola ja Ilona Ojamaa.

Lykki on turvallinen tila

Lykissä kiusaaminen, häirintä, syrjintä tai väkivalta ei kuulu opiskeluun, koulun käytäville, sosiaaliseen mediaan eikä muuallekaan. Lykkiläinen on ystävällinen ja ottaa muut huomioon.


Koulu on turvallinen tila ja kuuluu kaikille.

Opintojen tuki

Opintojen ohjaus

Opinto-ohjaajat auttavat sinua, kun haluat keskustella opiskelu-, ylioppilaskirjoitus- ja jatko-opintosuunnitelmastasi. Ota opoon yhteyttä myös, jos opintojen etenemisessä on haasteita.


Lukion opot löydät Juliussalin aulan vastaanottohuoneista. Asiointi opinto-ohjaajan kanssa on luottamuksellista. Ohjaus on henkilökohtaista ohjausta, pienryhmäohjausta ja oppitunteja. Lisäksi opot pitävät erilaisia infotilaisuuksia tarpeen mukaan. Opinto-ohjauksen opetus tapahtuu opintojaksoina, joita lukion aikana on kaksi.


Lykin opot ovat Ville-Pekka Eerola (p. 04577324551) ja Ilona Ojamaa (p. 0409402808) . Heidän vastuuryhmänsä näet alla olevasta linkistä.


Rehtori

Rehtori vastaa koko oppilaitoksen johtamisesta ja pedagogisesta suunnittelusta. Hänen puoleensa voit kääntyä kaikissa kouluun ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Hän tekee hallinnolliset päätökset ja ohjaa opiskelijoita mahdollisissa pulmatilanteissa.


Rehtorin työhuone on hallinnon siivessä, koulun aulasta katsottuna oikealla takaseinustalla. Olet aina tervetullut keskustelemaan mieltäsi askarruttavista asioista.


Lykin rehtori on Jouni Rasa


p. 0503549770

jouni.rasa@lauttasaarenyhteiskoulu.fi


Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaaja toimii opiskelijan lähiohjaajana ja ensisijaisena yhteyshenkilönä. Hän seuraa opiskelijan opintojen etenemistä ja ottaa tarvittaessa yhteyttä huoltajiin. Useissa asioissa voi ensin kääntyä oman ryhmänohjaajansa puoleen, joka osaa ohjata oikealle auttajalle.


RO pitää viikoittain ryhmänohjaajan tuokion, joka on kaikille opiskelijoille pakollinen. Tämän lisäksi jaksoittain on pidempiä ro-tunteja, jotka ovat myös pakollisia kaikille.


Ryhmänohjaajien vastuuryhmät ja kotiluokat on nähtävissä alla olevasta linkistä.Oppimisen tuki

Erityisopettaja auttaa oppimisvaikeuksiin, apuvälineisiin- ja ohjelmiin, oman toiminnan ohjaukseen, erityisjärjestelyihin ja esteettömyyteen liittyvissä asioissa. Opiskelijoiden, joilla on todettu oppimisvaikeus tai opiskeluun ja oppimiseen vaikuttava sairaus, vamma tai rajoite, kannattaa olla yhteydessä erityisopettajaan.


Hän tekee ensimmäisen vuoden opiskelijoille luki-kartoitukset, joiden pohjalta ohjataan opiskelijoita tarvittaessa hakemaan erityisopettajan apua jo varhaisessa vaiheessa.


Erityisopettaja osallistuu selvittelyihin mahdollisia lausuntoja varten. Esimerkiksi Ylioppilastutkintolautakunnalle on hyvä käynnistää selvitykset heti lukio-opintojen alettua.


Oppiaineiden tukiopetuksesta vastaavat aineenopettajat.


Lukion erityisopettaja on Kirsi Kaarto ja hänet tavoittaa Juliussalin aulan pienryhmätilasta.


p. 0409401221

kirsi.kaarto@lauttasaarenyhteiskoulu.fiTerveys ja jaksaminen

Yhteisöllinen opiskeluhuolto


Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee ja toteuttaa opiskelijoiden hyvinvointia tukevaa yhteisöllistä toimintaa, keskustelee ajankohtaisista hyvinvointiin vaikuttavista ilmiöistä sekä kuulee opiskelijoita ja huoltajia hyvinvointiin liittyvissä asioissa.


Lykissä yhteisöllistä opiskeluhuoltoryhmää ja sen työskentelyä johtaa vararehtori. Hänet tavoittaa hallinnon siivestä, joka on koulun aulasta katsottuna oikealla seinustalla. Olet aina tervetullut keskustelemaan jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista.


Lykin vararehtori on Tarja Holthoer


p.0409401766

tarja.holthoer@lauttasaarenyhteiskoulu.fiYhteisöohjaaja kohtaa ja tukee opiskelijoita koulun arjessa ja on saatavilla kaikille koulun oppilaille. Hän edustaa koulussa nuorisotyön näkökulmaa ja hänen työtehtäviinsä kuuluu mm. ryhmäyttäminen, kiusaamisen ennaltaehkäiseminen, välintuntitoiminta ja erilaiset tapahtumat. Yhteisöohjaaja tekee yhteistyötä lukion oppilaskunnan kanssa ja osallistuu koko koulun hyvinvoinnin, turvallisuuden ja viihtyvyyden edistämiseen.


Yhteisöohjaajamme on Susanna Pomell, jonka työhuone sijaitsee opettajainhuoneen oven vasemmalla puolella.


Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisia opiskeluhuoltopalveluita ovat terveydenhuolto, psykologi ja kuraattori. Opiskelijalla on oikeus opiskeluhuoltopalveluihin ja niitä määrittää salassapitovelvollisuus. Nämä palvelut ovat opiskelijalle vapaaehtoisia mutta suotavia oman jaksamisen ja terveyden edistämiseksi.


Yksittäisen opiskelijan hyvinvoinnista tai jaksamisesta voi herätä huoli. Tällöin voidaan kutsua koolle monialainen asiantuntijaryhmä, jonka kokoonpano sovitaan opiskelijan kanssa. Asiantuntijaryhmän työskentely on luottamuksellista ja niistä tehtäviä muistioita näkevät vain luvan saaneet henkilöt.


Opiskelija tai alaikäisen opiskelijan huoltaja voi itsekin olla yhteydessä opiskeluhuollon tarjoajiin ja kertoa mahdollisista haasteista. Yhdessä ne yleensä voitetaan.


Kuraattori

Kuraattori on ennaltaehkäisevään työhön erikoistunut koulun sosiaalityön asiantuntija. Kuraattorilta saa apua ja ohjausta, jos opiskelijalla on vaikeuksia tai ongelmia esim. koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin, päihteisiin, ajankäyttöön tai elämänmuutoksiin liittyvissä asioissa.


Lykin kuraattori on Greta Secka ja hänen työpisteensä on B-portaikon välikerroksessa. Hän on koululla kaikkina koulupäivinä ja vastaanottoajat ovat nähtävissä hänen ovessaan. Wilman lisäksi hänet tavoittaa:


Greta Secka, kuraattori


p. 045 7732 4476

greta.secka@lauttasaarenyhteiskoulu.fi


Psykologi

Psykologin työn tavoitteita koulussa ovat nuorten hyvinvoinnin, terveen kehityksen, oppimisen sekä koulunkäynnin edistäminen ja tukeminen. Psykologi tarkastelee ilmiöitä ja ongelmia niin yksilön, perheen, ryhmän kuin yhteisönkin näkökulmista. Psykologi tekee sekä yhteisöllistä hyvinvointia edistävää että myös keskustelutapaamisin toteutuvaa yksilötyötä koululla. Psykologi voi arvioida ja tutkia mielenterveyteen, kehitykseen, oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä pulmia ja ohjata nuoria tarvittaessa jatkotutkimuksiin / hoitoon koulun ulkopuolelle.


Lykin psykologi on Saara Pousi ja hänen työhuoneensa on 107, joka löytyy aulan ruokalan puoleisen päädyn takana olevalta käytävältä. Psykologi on koululla ma-to ja vastaanottoajat löytyvät psykologin aulatilasta. Hänet tavoittaa Wilman lisäksi:


Saara Pousi, psykologi


p. 09 310 89448/ 040 681 6845

saara.pousi@hel.fi

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto käsittää terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut koululla.


Terveydenhoitaja hoitaa lakisääteiset terveystarkastukset ja on mukana laajoissa terveystarkastuksissa. Hän järjestää lukiossa 1. vuositasolla terveystarkastuksen. Lisäksi lukion 2. vuositasolla järjestetään koululääkärin tarkastukset.


Terveystarkastuksissa edistetään ja seurataan opiskelijoiden tervettä kasvua ja kehitystä, hyvinvointia ja opiskelukykyä. Niissä pyritään tunnistamaan opiskelijan varhaisen tuen tarpeet ja järjestetään tarvittava tuki sekä ohjataan hoitoon ja tutkimuksiin. Tarvittaessa opiskelija ohjataan sairaanhoitopalveluiden piiriin, jotka opiskelija saa oman asuinalueensa terveysasemalta tai erikoissairaanhoidosta.


Lykin terveydenhoitajat ovat:


Julia Sola van der Zwaag

 • Paikalla ti-to klo 8-15 ja pe klo 8-13
 • Puhelinnumero 0503105604


Anja Välkky

 • Paikalla ma-ke
 • Puhelinnumero 0406551963


Käynnit ajanvarauksella

 • Akuuttiaika ilman ajanvarausta klo 12-12.30


Tapaturmat

Koulussa ja koulumatkalla sattuneiden tapaturmien hoito ja ambulanssikuljetus sairaalahoitoon ovat opiskelijoille maksuttomia. Sattuneet tapaturmat hoidatetaan julkisessa terveydenhuollossa. Päivystys alle 18-vuotiaille helsinkiläisille nuorille on Uudessa Lastensairaalassa.


Tapaturman sattuessa mene viipymättä lääkärin tarkastukseen ja ota yhteyttä koulun toimistoon. Hyvä on myös ilmoittaa ryhmänohjaajalle.

Hammashuolto

Hammashuolto on maksuton kaikille alle 18-vuotiaille nuorille. Voit tilata itse ajan kotiosoitteesi perusteella määräytyvään hammashoitolaan.


Päihteet

Lykissä noudatetaan ennaltaestävää päihdesuunnitelmaa, jonka mukaisesti Lykki on päihteetön koulu. Kaikenlaisten tupakkatuotteiden ja päihteiden tuominen kouluun ja huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena oleskelu koulussa tai koulun järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty. Päihteiden käyttöön puuttuminen on koko henkilökunnan ja kaikkien opiskelijoiden asia.

Talous

Opintojen maksuttomuus

Tämän hetkisten säädösten mukaisesti lukiokoulutus ja ylioppilastutkintoon vaadittujen yo-kokeiden (viisi ensimmäistä) suorittaminen ovat opiskelijalle maksuttomia. Maksuttomuus kattaa opiskelussa tarvittavat oppimateriaalit ja kannettavan tietokoneen sekä tietyin ehdoin myös koulumatkat.Opiskelijan etuudet

Opiskelijalla saattaa olla oikeus Kelan myöntämiin etuuksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi koulumatkatuki ja opintotuki. Näistä etuuksista löydät ajantasaista tietoa Kelan sivuilta www.kela.fi/opiskelijat.


Kaikki hakemukset tehdään sähköisesti. Tarvittaessa saat apua koulun toimistosta.Ohjeita ja sääntöjä

Lukion oppimäärä

Lukio-opintojen suorittamisen tavoiteaika on kolme vuotta. Lukion oppimäärään laajuus on vähintään 150 opintopistettä, joista 94-102 opintopistettä on pakollisia opintoja riippuen matematiikan laajuudesta, ja vähintään 20 opintopistettä on oltava valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Lukion suoritusaikaa voi pidentää vaihto-oppilasvuosi tai muu perusteltu, rehtorin hyväksymä syy.


Opintopisteitä suoritetaan opintojaksoina, joiden laajuus on yleensä 2 opintopistettä.


Kolmen lukuvuoden opiskelunopeus edellyttää opintopisteitä suoritettavan vähintään seuraavasti:

 • 1. lukuvuosi: 60 opintopistettä
 • 2. lukuvuosi: 60 opintopistettä
 • 3. lukuvuosi: 30 opintopistettä kolmen ensimmäisen jakson aikana


Tarkistukset opiskeluaikaan ehdit tarvittaessa tehdä opiskelun edetessä. Valitse kullekin jaksolle opintoja keskimäärin 12 opintopistettä. Mikäli opintopistemäärä jää vähäisemmäksi kuin edellä on mainittu, on asiasta neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa.


Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti (ks. oppiaineen oppimäärän arviointi) kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. Lukion oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan numerolla tai suoritettu-merkinnällä arvioidut opinnot. Jälkikäteen ei voi poistaa opiskelijan opiskelemia pakollisia opintoja eikä hyväksytysti suoritettuja valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Saadakseen ylioppilastodistuksen ja lukion päättötodistuksen kevään lakkiaispäivänä on abiturientin saatava kaikki suorituksensa valmiiksi viimeistään huhtikuun viimeisenä päivänä. Vastaavasti syksyllä valmistuvan on saatava tutkinto valmiiksi viimeistään lokakuun viimeisenä päivänä.

Läsnäolo oppitunneilla

Opintojaksolle ilmoittautuneen opiskelijan on oltava läsnä opintojakson aloitustunnilla tai hänen on ilmoitettava opettajalle mahdollisesta esteestä. Tämän laiminlyönti voi johtaa paikan menettämiseen kyseisellä opintojaksolla.


Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää opiskelijalta aktiivista osallistumista tunneille, annettujen tehtävien tekemistä ja arviointitilaisuuteen osallistumista. Opettajat merkitsevät kaikki poissaolot Wilma-järjestelmään, johon alle 18-vuotiaiden huoltajat saavat tunnukset. Huoltajan tulee selvittää alaikäisen opiskelijan jokainen poissaolo Wilman kautta. Täysi-ikäinen opiskelija voi selvittää poissaolonsa itse.


Hyväksyttyjä poissaoloja ovat sairaus ja lääkärissäkäynti. Myös koulun retket, tapahtumat ja edustustehtävät, kutsunnat ja niihin liittyvät lääkärissäkäynnit ovat hyväksyttäviä, opiskelija muualla -poissaoloja. Sen sijaan poissaolo työssäkäynnin, autokoulun, kampaajan/parturin tai muun henkilökohtaisen asioinnin vuoksi ei ole hyväksyttävää. Perheen lomamatka ei myöskään ole luvallinen poissaolo, koska lukiossa ei myönnetä lomia. Jos opiskelijalla on opintojaksolla yli kolme ilman hyväksyttävää syytä olevaa poissaoloa, opintojakson opiskelu keskeytyy opettajan ilmoituksella.


Arviointiviikon poissaoloihin suhtaudutaan erityisen vakavasti. Arvointitilaisuudesta poissaolon syy on ilmoitettava opettajalle samana päivänä, kun koe järjestetään. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti (tekstiviesti/sähköposti/Wilma-viesti). Uusintakokeeseen on oikeutettu tulemaan vain, mikäli poissaolon syy on selvitetty asiallisesti ja syy on erityisen pätevä.


Kansainvälisen liiketoiminnan lukiossa noudatetaan lukion poissaoloihin puuttumisen mallia, joka on nähtävissä opetussuunnitelman liitteissä.

Opintojaksojen tyypit

Lukio-opinnot jakautuvat pakollisiin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin sekä paikallisiin eli koulun omiin opintoihin. Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot ovat ylioppilaskokeiden perusteena. Opiskelijan on suoritettava vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja lukio-opintojensa aikana. Lisäksi joissakin aineissa on tarjolla paikallisia, eli koulun omia opintojaksoja. Niitä voivat olla esimerkiksi ylioppilaskirjoituksiin valmistavat abeille suunnatut opintojaksot tai useampaan eri aineeseen liittyvät opintojaksot.

KVL-linjalaisten opintojaksovalinnat

KVL-linjalaisten opintojaksovalinnat KVL-linjalaisen suorittaessa vähintään 24 opintopistettä KVL-opintoja, hänellä on oikeus jättää pois 16 opintopistettä pakollisia opintoja siten, että opiskelee kuitenkin jokaisesta oppiaineesta vähintään puolet pakollisista opinnoista.


Aineista, joiden kokeita opiskelija suorittaa osana ylioppilastutkintoa, tulee opiskelijan suorittaa kaikki kyseisen aineen pakolliset opinnot, jotta hänellä on ylioppilaskokeeseen osallistumisoikeus.

Opintosuunnitelma

Opiskelija laatii jokaista lukuvuotta varten opintosuunnitelman (opintojaksovalinnat) opinto-ohjaajan avustuksella Wilmaan. Suunnitelma tehdään koko vuodelle ja on sitova.


Opintojaksotarjottimelta valituista opintojaksoista muodostuu opiskelijan työjärjestys. Opiskelija näkee koko vuoden työjärjestykset Wilmasta.


Muutokset valintoihin on tehtävä opinto-ohjaajan kanssa hyvissä ajoin ennen seuraavan jakson alkua. Niistä on aina neuvoteltava opinto-ohjaajan ja aineenopettajan kanssa. Jaksojen opintojaksovalinnat ovat sitovia. Matematiikan tai kielten tasomuutoksista ja vastaavuuksista on aina neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa.

Arviointiviikko

Jakson lopussa on arviointiviikko. Kokeet ovat aamu- ja/tai iltapäivisin. Arviointiviikon aikataulu tulee näkyville työjärjestykseen Wilmaan jakson kuluessa. Tällöin ei ole oppitunteja vaan erilaisia arviointitilaisuuksia, jotka voivat sisältää kokeita, kirjoitelmia, ryhmäkeskusteluja, haastatteluja, kritiikkejä, vierailuja jne. Arviointiin liitettävät työt ja kokeet palautetaan opiskelijoille seuraavan jakson alussa erikseen ilmoitettavana päivänä. Kaksi opintojaksoa samanaikaisesti suorittavan on sovittava arviointitilaisuudesta opettajan kanssa erikseen.

Opintojakson arviointi

Arviointi osoittaa, missä määrin opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet. Arviointiperusteet on kirjattu opetussuunnitelmaan. Opettaja kertoo arviointiperusteet aina opintojakson alkaessa.Suoritusten merkinnät

Opintojaksot arvioidaan pääsääntöisesti numeerisesti arvosanoilla 4-10. Poikkeukset tähän ovat seuraavat:


 • S = hyväksytysti suoritettu.


 • O = opiskelija osallistunut opetukseen, mutta opintojakson suoritus puutteellinen (= poissaolot selvittämättä, koe suorittamatta tai tehtävät palauttamatta). Opiskelijalla on mahdollisuus täydentää ja suorittaa kaikki opintojaksoon liittyvät työt loppuun opettajan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti, kuitenkin viimeistään seuraavaan uusintakokeeseen mennessä.


 • K = opintojakso keskeytynyt (= runsaat poissaolot, töitä ei palauteta määräaikaan mennessä). Opintojakso on käytävä uudelleen. Merkinnän K voi saada myös silloin, jos ei saavu arviointitilaisuuteen eikä ilmoita siitä. Mikäli opintojaksosi keskeytyy (K-merkintä) tai saat hylätyn arvosanan (4), ota heti yhteyttä opinto-ohjaajaan opintosuunnitelman tarkistusta varten.

Uusintakuulustelu

Opiskelija, joka on saanut hylätyn arvosanan (4) jostakin opintojaksosta, voi osallistua yhden kerran uusintakuulusteluun. Uusintakuulustelu pidetään seuraavan jakson alussa (ks. tämän oppaan alun kohdasta Tärkeät päivämäärät) kello 16.00–19.00. Tällöin suositellaan suoritettavaksi yksi koe kerrallaan, mutta jos opiskelija kykenee suorittamaan kaksi koetta yhtä aikaa, on hänellä siihen mahdollisuus. Aikaa on tällöinkin kuitenkin vain kolme tuntia.


Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan Wilmassa kohdassa ’Tentit’. Opintojakson keskeyttäneellä opiskelijalla ei ole oikeutta osallistua uusintakokeeseen.

Hyväksytyn arvosanan korottaminen

Perustellusta syystä opiskelija voi kerran yrittää jo hyväksytyn, yksittäisen opintojakson arvosanan korottamista. Korottamistilaisuutta edeltää ennakkokeskustelu apulaisrehtorin kanssa ja luvan saamisen jälkeen opettajan määräämä ennakkotehtävien tekeminen määräaikaan mennessä. Tehtävien palauttamattomuus tai poisjäänti korotustilaisuudesta katsotaan yrityskerraksi. Kerrallaan voi yrittää vain yhden opintojakson arvosanan korotusta. Hyväksyttyjen opintojaksojen korotustilaisuuksia on kaksi, elokuussa ja tammikuussa.

Abitentit

Abitentit ovat opiskelijalle vapaaehtoisia kuulusteluja, joissa on mahdollista korottaa oppimäärien arvosanoja. Samalla ne tukevat opiskelijan itsenäistä valmentautumista ylioppilastutkintoon.


Abitentissä ei voi korottaa yksittäisen opintojakson arvosanaa. Oppiaineen abitenttiin voi osallistua vain kerran. Ilmoittamatta poisjäänti katsotaan yrityskerraksi.

Vilppi

Opiskelijalta odotetaan rehellisyyttä kokeissa ja kaikissa opiskelutehtävissä. Vilppiä on lunttaaminen, sen yritys sekä plagiointi ja keinoälyn tekemät tekstit.


Vilpistä seuraa kokeen tai osasuorituksen hylkääminen arvosanalla 4. Opettaja määrää opiskelijan rehtorin puhutteluun. Tilannearvion jälkeen vilppi saattaa aiheuttaa opiskelijalle rehtorin kurinpidollisena toimena kirjallisen varoituksen.

Oppiaineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen päättöarvosana määräytyy numeroarvosanoin arvosteltujen pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen keskiarvosta. Se pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. Tätä arvosanaa on mahdollista korottaa erillisessä abitentti-kuulustelussa saadun näytön, opettajan harkinnan tai opiskelijan antamien muiden lisänäyttöjen perusteella. Lisänäytöt voivat olla oppiaineeseen liittyviä paikallisia eli koulukohtaisia opintojaksoja.


Pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen sallittujen hylättyjen arvosanojen määrä on esitetty alla olevassa taulukossa.

Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden kielten oppimääristä annetaan numeroarvosana. Opinto-ohjauksesta ja temaattisista opinnoista annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi opintopistettä, sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää korkeintaan neljä opintopistettä.


Päättöarvosanan vaihtaminen numerosta suoritusmerkinnäksi ilmoitetaan toimistoon vasta kun kaikki opinnot on suoritettu, kuitenkin viimeistään huhtikuun viimeinen päivä (kevään ylioppilaat) tai lokakuun viimeinen päivä (syksyn ylioppilaat).

Grid Table Outline

Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valinnaisia opintoja,

joista voi olla hylättyjä opintoja enintään

2-5 opintopistettä

0 opintopistettä

6-11 opintopistettä

2 opintopistettä

12-17 opintopistettä

4 opintopistettä

18 opintopistettä tai enemmän

6 opintopistettä

Koulusta eroaminen

Mikäli opiskelija suunnittelee koulusta eroamista paikkakunnalta poismuuton tai jonkin muun syyn takia, on hänen keskusteltava asiasta opinto-ohjaajan sekä rehtorin kanssa. Eroamisesta tulee jättää kirjallinen ilmoitus, jonka allekirjoittaa huoltaja tai täysi-ikäinen opiskelija itse.

Itsenäinen opiskelu ja vaihto-opiskelu

Tenttiminen

Itsenäinen opiskelu eli tenttiminen tarkoittaa opintojakson suorittamista opetukseen osallistumatta. Tenttimisen tavoitteena on luoda opiskelijalle joustavat opiskelumahdollisuudet ja rohkaista häntä omaehtoiseen vastuuseen opiskelustaan. Tenttijä sitoutuu suorittamaan tehtävät sovitun aikataulun mukaisesti. On suositeltavaa, että opiskelija tenttii jaksossa vain yhden opintojakson.


Opiskelija voi perustellusta syystä saada luvan jonkin opintojakson tenttimiseen siinä jaksossa, jossa opintojaksoa tarjotaan. Lupaa anotaan kirjallisesti neuvottelemalla opintojakson opettajan kanssa ennen ko. jakson alkua. Luvasta päättää apulaisrehtori yhdessä opettajan kanssa, ja luvan saamiseen vaikuttaa mm. opintomenestys.


Jos aiot tenttiä opintojakson, toimi ennen kyseisen jakson alkua näin:


 • Nouda koulun toimiston edustalta tenttimisanomuslomake
 • Ota yhteyttä tentittävän opintojakson opettajaan ennen kyseisen jakson alkua, ja neuvottele opintojakson tenttimisestä
 • Kun saat luvan opettajalta, ota yhteyttä apulaisrehtoriin, joka myöntää tenttimiselle lopullisen luvan
 • Pyydä opettajalta tenttimisohjeet


Lykin apulaisrehtori on Risto Ikonen, jonka tavoitat hallinnon siivestä, heti toimiston vasemmalta puolelta.


Risto Ikonen


risto.ikonen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

p. 04577324037Muualla suoritetut opinnot

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Opiskelijan tulee toimittaa todistus suorituksista koulun toimistoon.

Vaihto-opiskeluvuosi

Jos opiskelija aikoo keskeyttää lukio-opiskelun ulkomailla tapahtuvan opiskelun vuoksi ja palata sitten takaisin omaan kouluun, on rehtorilta anottava kirjallisesti lupaa opiskelun keskeyttämiseen ja opiskelupaikan varaamiseen seuraavaksi vuodeksi.